Artikel av Carolina Jozic, leg. fysioterapeut

Så förändras kroppen under graviditeten

mammatraning-gravid-efter-graviditet-app

I alla klassiska gravidappar kan du oftast tydligt följa vad som händer i din gravida kropp och med barnets utveckling.

Det som kanske inte alltid är lika tydligt är de biomekaniska förklaringarna. Det kanske låter som ett svårt och krångligt ord, men det handlar helt enkelt om hur din kropps förutsättningar till rörelse förändras i takt med att graviditeten fortlöper.

 

Hormoner

Under graviditeten finns ett aktivt hormon, som heter relaxin, i kroppen. Relaxinet har en del i tillväxten av livmodern, graviditetens utveckling och även en påverkan på våra muskler och leder. Tanken med hormonet är att det ska göra vårt bäcken pyttelite rörligare inför en framtida passage av en bebis i området. Dock kommer inte hormonet endast verka lokalt, utan i hela kroppen. Under graviditeten är vi därför lite rörligare i alla våra leder, lite mjukare i våra muskler och bindväv. Att belasta kroppen i ytterlägen (tex klicka bak med knäna i en översträckning) kan därför vara extra belastande för lederna i en gravid kropp. 

 

Tyngdpunkten

Med en växande mage kommer din tyngdpunkt förflyttas framåt. Eftersom hjärnan är såpass smart, kommer den upptäcka detta och försöka kompensera för det så vi inte ska falla framåt. Kroppen kommer då istället lägga tyngdpunkten längre bak på fötterna och även vrida ut benen för att bli stadigare.

 

Sätes- och höftmuskler

I samband med vårt nya rörelsemönster och förändrade tyngdpunkt kommer våra höftleder röra sig annorlunda. De kommer jobba i den utåtroterade positionen och tillslut även, sannolikt, i den klassiska vaggande gravidgången. Det gör att låren inte längre rör sig lika mycket ”framåt och bakåt”, utan istället mer utåtroterat eller ”sida till sida”. På grund av detta kommer våra sätes- och höftmuskler jobba annorlunda jämfört med tidigare. De kommer ha ett mindre rörelseuttag och därför möjligen tappa lite styrka och rörlighet. Det här är något som förstärks ytterligare om du har smärta i området, tex fogsmärta, då smärta hämmar musklers aktiveringsförmåga.

 

Balans

Den förändrade tyngdpunkten kommer påverka balansen. En gravid har faktiskt en ökad fallrisk jämför med en person som inte är gravid. Magen kommer också kunna växa olika mycket under olika veckor under graviditeten, vilket gör att kroppen inte alltid hänger med i anpassningar. Det kan nästan jämföras med ett barn som växer väldigt snabbt under någon period och har svårt att motoriskt hänga med, och därmed blir lite fumligare i sina rörelser tills kontrollen hinner ikapp. Därför kan du en vecka känna dig väldigt kontrollerad i kroppen, för att nästa vecka känna dig ostadigare. Och så där kan det variera under olika delar av graviditeten.

 

Rygg och revben

Den stora, tunga livmodern kommer ta upp mycket plats i buken och dra magen framåt. Det här ger ett ökat drag i ländryggen som oftast hamnar i en ökad svank, samtidigt som bröstryggen blir mer rundad när vi är framtunga. Tack vare relaxinet som nämnes här ovan, kommer vi dessutom komma lite längre i dessa rundningar av ryggen, och belasta både ländrygg, bröstrygg och revben på ett jobbigare och annorlunda sätt. 

I och med att buken fylls upp av en stor livmoder, kommer andra organ tryckas uppåt och det blir trängre för lungorna att expandera som de tidigare gjort. När lungor inte expanderar fullt ut, kommer inte heller revbenen röra sig som tidigare, vilket gör att det kan bli ömt i revbenen. Lägg dessutom till en bebis som sparkar uppåt mot revbenen ibland, så är det inte så konstigt att förstå att det kan göra rätt ont. 

De här pusselbitarna tillsammans gör det som upplagt för att känna av trötthet, ömhet och obehag i ryggen och revbensområdet. Se våra artiklar för besvär i ryggområdet för att lära mer om hur vi kan ta hand om kroppen.

 

Bäckenbotten och magmuskler

Båda dessa muskelgrupper utstår mycket tryck och belastning under graviditeten, och förtjänar egna inlägg. Kika under respektive kategori för att läsa mer!

 

Referenser

  • Hagberg, H., Marsal, K., Westgren, M. (Red.). (2014). Obstetrik. Studentlitteratur.
  • Regberg Lundborg, E. (2017). Gravidkraft. Balkong Förlag.
 
 

Välkommen till Mammaträning!

mammatraning-app-gravid-postpartum

Vi är en träningsapp för dig som är eller varit gravid. Oavsett var du är i din resa kommer nivån anpassas efter dina nuvarande förutsättningar. Enkelt, roligt och tryggt!